Đô Lương: Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức phiên họp thường kỳ quý III/2019

Chiều 19/7, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách- xã hội huyện Đô Lương đã tổ chức phiên họp quý III năm 2019. Dự và chủ trì phiên họp có đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó Chủ tịch UBND huyện và thành viên Ban Đại diện HĐQT của huyện.

a1

Toàn cảnh hội nghị.

Thời gian qua, phòng Giao dịch NHCSXH huyện Đô Lương đã chủ động tham mưu UBND huyện triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách mới, các văn bản mới đến từng người dân, các tổ tiết kiệm vay vốn, các đơn vị nhận ủy thác. Đến 30/6/2019, đã có 8/9 thành viên tổ chức kiểm tra 16/33 xã thị trấn đạt 48, 50%. Tổng nguồn vốn 420, 560 tỷ đồng tăng 26,6 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay trong quý II đạt 40 tỷ đồng tăng so với cùng kỳ gần 12 tỷ đồng.

a4

Lãnh đạo NHCSXH huyện Đô Lương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua

Một số chương trình tín dụng có doanh số cho vay lớn như: Nước sạch và môi trường nông thôn gần 25,6 tỷ đồng; hộ cận nghèo trên 24 tỷ đồng; nước sạch và hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 23,7 tỷ đồng. Doanh số thu nợ trong quý đạt 33 tỷ đồng. Tổng số dư nợ  đến hết tháng 6/2019 đạt 420,5 tỷ đồng  tăng so với đầu năm 26 tỷ đồng, tốc độ tăng 6,73.

Tại phiên họp, các  thành viên đánh giá công tác phối hợp giữa Phòng giao dịch NHCSXH huyện và UBND các xã chưa đồng bộ, dẫn đến còn nhiều lúng túng trong xử lý các hộ vay nợ quá hạn.  Một số đơn vị quản lý nguồn vốn không tốt dẫn đến tình trạng sử dụng sai mục đích và chưa phát huy hết hiệu quả.

a3

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang -Phó chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị. Ảnh: Huy Khôi

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang đề nghị cần chính quyền các địa phương và Phòng giao dịch NHCSXH huyện cần quan tâm việc xử lý nợ quá hạn. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát tính hiệu quả các nguồn vốn cho vay.

                                                                                      Huy Khôi