Đô Lương: 92 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân không đủ điều kiện hoạt động

Kết quả kiểm tra  của phòng y tế huyện, hiện nay Đô Lương có 133 cơ sở hành nghề dược thì chỉ có 83 cơ sở hành nghề dược đủ điều kiện, còn lại  50 cơ sở hành nghề dược không có giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề.  53 cơ sở hành nghề y thì chỉ có 11 cơ sở hành nghề y đủ điều kiện còn 42 cơ sở không có giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

a1

Đoàn kiểm tra phòng y tế kiểm tra cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn

Nguyên nhân do công quản lý Nhà nước của các cơ quan có liên quan chưa thật sự hiệu quả.  Công tác  xử lý vi phạm chưa nghiêm, các cơ sở hành nghề y dược không chấp hành quy định pháp luật. Ngày càng nhiều cơ sở được mở trong các khu dân cư, trong khi lực lượng làm công tác thanh tra, kiểm tra mỏng nên công tác xử lý gặp nhiều khó khăn.  Một số địa phương chưa làm tốt công tác quản lý như xã Yên Sơn, Đông Sơn, Trù Sơn có nhiều cơ sở khám chữa bệnh và bán thuốc chữa bệnh không phép

a1

Để chấn chỉnh hoạt động y tế tư nhân và bán thuốc chữa bệnh, trong thời gian tới UBND huyện Đô Lương sẽ thành lập đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý  các cơ sở vi phạm quy định của pháp luật để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân..

                                                                                  Hữu Hoàn.