Đô Lương: 45 Trường học đạt chuẩn quốc gia

Đến tháng 8 năm 2009, Huyện Đô Lương có 45 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trong đó có 30 trường Tiểu học, 10 trường Mầm non, 5 trường THCS, Riêng trường Tiểu học có 90% số trường đạt chuẩn.

Trường Tiểu học Thị trấn

Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực của cán bộ, nhân dân, giáo viên và học sinh trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp, nâng cao chất lượng đào tạo…

Trường THCS Đặng Sơn


Để xây dựng mỗi trường bình quân đầu tư kinh phí trên 2 tỷ đồng, hàng ngàn ngày công lao động. Việc đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia ở Đô Lương đã được nhân dân quan tâm ủng hộ và trở thành phong trào xã hội hóa giáo dục.

Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đã tạo điều kiện cho các em học tập tốt hơn từ đó nâng cao chất lượng đào tạo.

Hữu Hoàn