Đô Lương: 400 ha lúa bị khô cháy do nắng nóng, 420 ha đất lúa không thể gieo cấy.

Trong thời gian qua do nắng nóng kéo dài, nhiệt độ hàng ngày từ 37 – 39 C, có những ngày 41- 42 C làm cho hệ thống hồ, đập cạn kiệt nước, hàng trăm ha đất lúa thiếu nước không thể gieo cấy và nhiều diện tích lúa đã gieo cấy bị khô héo.

ksxdc

Hàng trăm ha đất xã Giang Sơn Đông không thể sản xuất

Tính đến ngày 2/7/2020, ở Đô Lương gần một trăm hồ , đập lớn nhỏ đều cạn kiệt nước. chỉ còn đập Bàu đá xã Trù Sơn, đập Mộ dạ , Giang Sơn tây cũng chỉ còn 20% lượng nước nhưng không thể bơm tưới được.

ksxdc2

Nhiều diện tích gieo cấy khô nứt nẻ

Đối với lúa hè thu , do nắng nóng kéo dài đã làm 1500 ha lúa bị hạn nặng. Trong đó , có 400 ha lúa ở giang Sơn Đông, Giang Sơn tây, Đại Sơn bị khô cháy hoàn toàn. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện đến nay vẫn còn 420 ha đất cấy lúa phải bỏ hoang do thiếu nước. Riêng xã Giang Sơn Đông có 200 ha đất hè thu phải bỏ hoang.

Đến chiều ngày 2/7 đã có mưa nhưng lượng mưa rất ít , chỉ mới đủ thấm đất  cũng rất đáng quý, góp phần làm giảm nhiệt độ.

                                                                                    Hữu Hoàn