Đô Lương 31/33 xã, thị đạt chuẩn quốc gia về y tế

 Sáng ngày 9/12/2009 UBND huyện Đô lương đã tổ chức hội nghị tổng kết gia đoạn 1 thực hiện đề án  xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế. Năm 2003 UBND huyện Đô lương đã có quyết định số 32 năm 2006 về xây dựng xã đạt chuẩn về y tế giai đoạn 2006-2010.

Trong 4 năm qua, cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng chuẩn y tế bằng nhiều cơ chế chính sách như thu hút: đào tạo y bác sỹ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tăng cường  y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Trạm y tế xã Đông Sơn                                                                                         Ảnh: H. Hoàn


Đến tháng 12 năm 2009 đã có 31/33 xã thị được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trong đó năm 2008-2009 huyện đã hỗ trợ đầu tư  cho các xã đồng bằng 70 triệu đồng, 200 triệu đồng cho mỗi xã miền núi xây dựng chuẩn quốc gia về y tế. Huy động các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, vận động nhân dân tham gia phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường và đóng góp 1000 ngày công trị giá 800 triệu đồng, với tổng mức đầu tư 7,7 tỷ đồng cho xây dựng cơ sở vật chất, 1,2 tỷ đồng cho trang thiết bị chuyên môn phục vụ khám chữa bệnh. Năm 2010 phấn đấu xây dựng chuẩn quốc gia y tế 2 xã còn lại.

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen tới các tập thể đạt thành tích xuất sắc.                                                                               ảnh: T.Hải


Nhờ làm tốt việc xây dựng chuẩn quốc gia y tế nên đã góp phần tốt trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân . Nhân dịp này UBND huyện đã trao giấy khen cho 7 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 1.

Hữu Hoàn