Đô Lương: 27.000 người được nhận được tiền hỗ trợ của Chính phủ do ảnh hưởng Covid 19

Thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, huyện Đô Lương đang khẩn trương triển khai việc trao tiền hỗ trợ cho các nhóm đối tượng đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc cận nghèo và hộ nghèo.

a2

UBND xã Bắc Sơn chi trả tiền hỗ trợ cho người dân

Qua rà soát, huyện Đô Lương có gần 27.000 người thuộc 4 nhóm đối tượng được thụ hưởng gói chính sách hỗ trợ với gần 30 tỉ đồng, trong đó, có gần 14.000 khẩu thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

11

Tại xâ Nam Sơn. 

Đến thời điểm này huyện Đô Lương đã trao xong số tiền hỗ trợ 18 tỷ đồng cho gần 13.000 thuộc nhóm đối tượng người có công và Bảo trợ xã hội. Ở các xã, thị trấn, Việc hỗ trợ bảo đảm công khai, minh bạch; quy trình thực hiện thủ tục hỗ trợ chặt chẽ; cán bộ chi trả được trang bị kiến thức, kỹ năng để kịp thời giải thích thấu đáo cho người dân khi có yêu cầu.

a3

Xã Đặng Sơn chi trả tiền hỗ trợ Covid 19 tại nhà cho người dân. Ảnh: Lê Hoàn

Ngoài tiền hỗ trợ của chính phủ các địa phương trên địa bàn huyện Đô Lương còn vận động các tổ chức, cá nhân, quan tâm giúp đỡ vật chất và tinh thần cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19. Đây không chỉ là nguồn hỗ trợ về vật chất mà còn là tinh thần, sự động viên, cùng nhau cố gắng, chung tay với địa phương và cả nước, vượt qua những ngày tháng khó khăn của dịch Covid-19.

Lê Hoàn