Đo đạc cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn

Đo đạc cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ.

– Công dân chuẩn bị hồ sơ theo
quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhân và trả kế quả thuộc UBND cấp huyện
váo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).

– Công chức thuộc Bộ phận phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ theo quy định, nếu:

+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp
nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn ngày trả kết quả cho công dân đồng thời viết
phiếu chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ngay trong
ngày.

+ Hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ thì hướng dẫn để công dân bổ sung hoàn chỉnh theo quy định.

 Bước 2: Xử lý hồ sơ.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng
đất tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thẩm tra hồ
sơ, xác minh thực địa thửa đất (nếu cần thiết). Nếu hồ sơ không đủ điều
kiện thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do kèm theo hồ sơ chuyển lại cho
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân; nếu hồ sơ đủ điều
kiện thì thảo hợp đồng kinh tế, đo đạc lập trích lục chuyển cho Phòng
Tài nguyên – Môi trường (khi công dân đã thực hiện xong nghĩa vụ tài
chính) để kiểm tra, trình Chủ tịch UBND huyện ký, ký xong chuyển lại cho
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng
đất cập nhật vào sổ sách chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả.

Bước 3: Trả kết quả.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả tính thu phí, lệ phí, viết biên lai thu nộp cho công dân và trao kết
quả cho công dân theo lịch hẹn khi công dân xuất trình phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị đo đạc diện tích đất .

+ Trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện, thành, thị.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện, thành phố, thị xã.

Kết quả thực hiện Trích lục hoặc trích đo bản đồ
Lệ phí Theo quy định tạiQuyết định số
41/2009/QĐ-UBND ngày 01/4/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành
đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa
chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Cơ sở pháp lý

– Luật Đất đai 2003 có hiệu lực ngày 01/07/2004.

– Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 

– Nghịđịnh số
84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư, giải
quyết, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

 – Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ngày 01/4/2009 của UBND tỉnh Nghệ An.