Điện Lực Đô Lương: Triển khai các giải pháp chống quá tải điện trong mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng đột biến dẫn tới quá tải ở một số nơi, nhất là khu vực trung tâm thị trấn, thị tứ và các xã vùng xa trung tâm. Để hạn chế thấp nhất tình trạng này, chi nhánh điện lực Đô Lương đang tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng lưới điện và triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để chống quá tải phục vụ sản xuất và đời sống.