Điện lực Đô Lương : Tổng kết chương trình tiết kiệm điện năm 2016

Sáng ngày 3/12, Điện lực Đô lương tổng kết chương trình tiết kiệm điện năm 2016 và trao đèn tiết kiệm điện cho các hộ nghèo.

dien

Toàn cảnh lễ tổng kết thi đua gia đình tiết kiệm điện.

Năm 2016 điện lực Đô Lương đã triển khai chương trình tiết kiệm điện cho1800 hộ dân của xã Yên sơn. Trong quá trình triển khai điện lực Đô lương đã phối hợp với UBND huyện và xã Yên sơn tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cho nhân dân thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện bằng nhiều hình thức như: sử dụng bóng com pac, tắt các nguồn điện khi không sử dụng, đấu nối nâng cấp đường điện. Kết quả  có 300 hộ giảm được sản lượng điện năng là 20.000 kw/h. So với năm 2015 giảm được 8600 kw/h tương đương tiết kiệm được 14 triệu đồng tiền điện. Điều quan trọng là thông qua chương trình tiết kiện điện đã nâng cao nhận thức cho nhân dân trong việc tiết kiệm điện đồng thời xây dựng ý thức cho mọi người để từ đó nhân rộng phong trào tiết kiệm điện và sử dụng nguồn điện hợp lý, đảm bảo an toàn trong cộng đồng. Đây cũng là bài học để ngành điện lực thực hiện tốt hơn công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân thực hiện công tác tiết kiệm điện cho gia đình và đất nước.

dien22

Điện lực Đô Lương đã trao giấy khen cho các gia đình thực hiện tốt việc tiết kiệm điện ở xã Yên Sơn.

Nhân dịp này , Điện lực Đô Lương đã trao phần thương cho các gia đình thực hiện tốt việc tiết kiệm điện và trao tặng 40 đèn tiết kiệm điện cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Yên sơn.

Huy Khôi