Điện lực Đô Lương: Tổng kết chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện năm 2015

Sáng ngày 28/11/2015, Điện lực Đô Lương đã tổ chức lễ tổng kết chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện năm 2015.

Thực hiện chỉ thị của tập đoàn điện lực Việt Nam về tăng cường tiết kiệm năng lượng, sử dụng điện an toàn, hiệu quả, từ tháng 6/2015, Điện lực Đô Lương đã triển khai chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện, trong đó đã tổ chức thí điểm tại địa bàn Thị Trấn, Đô Lương. Để chương trình có hiệu quả cao, ngành điện đã tổ chức phối hợp với Đài TT – TH huyện và chính quyền Thị Trấn làm tốt công tác tuyên truyền mục đích ý nghĩa của chương trình để các hộ gia đình tham gia hưởng ứng.

%image_alt%
Toàn cảnh buổi lễ

Qua triển khai phát động, có 500 hộ gia đình đăng kí tham gia chương trình, qua 6 tháng thực hiện, đã có nhiều hộ đã thay thế các thiết bị tiết kiệm điện trong gia đình, giảm các thiết bị không cần thiết, hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Kết quả có 375/500 hộ có sản lượng điện giảm, trong đó có 44 hộ giảm được từ 15 – 50%, nếu như sản lượng điện của Thị Trấn cùng kì năm 2014 là 44.835 Kw/h thì năm 2015 còn 37.629 Kw/h, giảm trến 7.000 Kw/h. Hiệu quả từ việc thực hiện thí điểm tại địa bàn Thị Trấn, bắt đầu từ năm 2016, Điện lực Đô Lương sẽ triển khai tại tất cả các địa phương trong toàn huyện.

%image_alt%
%image_alt%
Điện lực Đô Lương trao giấy khen cho 6 hộ gia đình tiểu biểu và 39 hộ sử dụng điện tiết kiệm trên địa bàn Thị Trấn 

Nhân dịp này, điện lực Đô Lương đã tổ chức trao giấy khen của UBND huyện cho 6 hộ gia đình tiểu biểu, 39 hộ sử dụng điện tiết kiệm trên địa bàn Thị Trấn năm 2015.

Sỹ Bắc