Điện lực Đô Lương tổ chức hội nghị khách hàng năm 2014.

 Điện lực vừa tổ chức gặp mặt khách hàng năm 2014. Tham dự hội nghị có các đ/c lãnh đạo công ty Điện lực Nghệ An và đại diện khách hàng sử dụng điện.

Hiện nay, điện lực Đô Lương có 187 trạm biến áp với tổng công suất gần 44.000 KVA, 230 km đường dây Trung thế, 1.200 đường dây hạ thế phục vụ cho hơn 55.000 khách hàng sử dụng điện. Mỗi năm tiêu thụ 51 triệu KW điện. Trong đó điện tiêu dùng chiếm 68%, điện công nghiệp và xây dựng chiếm 21%. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu tiền điện chiếm 76 tỷ đồng. Trong những năm qua, điện lực Đô Lương đã tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống trạm biến áp và đường đay để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Đồng thời khắc phục các sự cố điện để phục vụ tốt kinh doanh và đời sống cho Nhân dân. Tuy nhiên, hiện tượng mất điện vẫn xảy ra, hệ thống điện nông thôn ở nhiều xã đã xuống cấp ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của Nhân dân. Công tác phục vụ vẫn có những vấn đề bất cập. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều khách hàng sử dụng nhiều hình thức để lấy cắp điện, gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh.

%image_alt%

Để đảm bảo phục vụ khách hàng, điện lực Đô Lương tăng cường phối hợp với chính quyền và các ban ngành để tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức tiết kiệm điện, chống trộm cắp điện, nâng cấp và sửa chữa đến hệ thống lưới điện.

Hữu Hoàn