Điện lực Đô Lương tập trung khắc phục sự cố sau cơn bão số 2

Cơn bão số 2 đổ bộ vào Nghệ An gây nhiều thiệt hại cho nhân dân. Ngoài việc thiệt hại về tài sản hoa màu, cây cối thì hệ thống điện sinh hoạt của nhân dân bị ảnh hưởng rất lớn, trong đó Đô Lương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điện Lực Đô Lương đang tập trung khắc phục đảm bảo sinh hoạt cho nhân dân.

Thuý Hằng – Hồng Sơn