Đền Quả Sơn điểm đến du lịch tâm linh đầu xuân

Được tổ chức từ ngày 18 đến 20 tháng giêng hàng năm, lễ hội Đền Quả Sơn ở Đô Lương là một trong 4 lễ hội lớn ở Nghệ An. Với quy mô lớn và hiện đã được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Đền Quả Sơn đã trở thành điểm đến du lịch văn hóa tâm linh trong những ngày đầu xuân mới.