Đền Quả Sơn – địa chỉ tâm linh cần được bảo tồn, tôn tạo

Đền Quả Sơn là một trong những ngôi đên thiêng bậc nhất xứ Nghệ. Đền thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang – một danh nhân lịch sử đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt là vùng đất Nghệ An vào những thập niên đầu của vương  triều Lý. Để đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân dân, hiện nay đền cần được nâng cấp, tôn tạo để phục vụ nhu cầu tâm linh của nhân dân và du khách thập phương