Đ/c Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên- Bí thư huyện ủy Chủ tịch HĐND trao huy hiệu Đảng tại xã Hiến Sơn và Mỹ Sơn

Đảng bộ xã Hiến Sơn và Mỹ Sơn vừa tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Đ/c Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên- Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đến dự và trao huy hiệu Đảng cho các đ/c đảng viên.

Trong đợt trao huy hiệu Đảng lần này, Đảng bộ xã Hiến Sơn vinh dự có 3 đ/c được trao huy hiệu Đảng, đó là: Đ/c Trần Hữu Cương 70 tuổi Đảng, đ/c Nguyễn Thọ Đồng 50 tuổi Đảng, đ/c Trần Hữu Hùng 30 tuổi Đảng.
Tại buổi lễ, thay mặt Đảng bộ huyện, đ/c Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên- Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã trao huy hiệu Đảng cho các đ/c đảng viên.

%image_alt%
Đ/c Trương Hồng Phúc đã trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên
xã Hiến Sơn

Trong quá trình công tác và sinh hoạt Đảng, các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đã luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng giao. Luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, góp phần tích cực vào việc xây dựng kinh tế, chính trị, xã hội tại địa phương. Khi tuổi cao sức yếu các đ/c vẫn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, sống, làm việc, thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, đi đầu trong mọi lĩnh vực.

%image_alt%
Đ/c Trương Hồng Phúc đã trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên
xã Mỹ Sơn

Tại xã Mỹ Sơn, đ/c Trương Hồng Phúc đã trao huy hiệu 65, 60, 55, 40, 30 tuổi Đảng cho 5 đ/c đảng viên. Trong số 5 đảng viên được trao huy hiệu Đảng đợt này có cụ Nguyễn Thị Lĩnh 101 tuổi, 65 năm tuổi Đảng.
Tại buổi lễ, đ/c Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện mong muốn: Các đảng viên lão thành giữ gìn sức khoẻ, phát huy tốt vai trò trách nhiệm người đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, tiếp tục đóng góp trí tuệ của mình tham gia tốt các hoạt động ở địa phương nhằm xây dựng kinh tế, chí trị, xã hội phát triển.

Lê Ngọc Phương