Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy – CT HĐND huyện trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Chiều ngày 20/11/2013, đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy – CT HĐND huyện trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho các đảng viên tại hai xã Tràng Sơn và xã Đà Sơn. Cùng đi có các đ/c trong BTV huyện ủy, lãnh đạo các ban ngành.

Tại xã Tràng Sơn, được sự ủy quyền của BTV huyện ủy, đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy đã gắn huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho ông Đặng Văn Hoan tại xóm 4. Ông Hoan sinh năm 1926, vào Đảng năm 1949. Hiện nay ông Hoan đã tuổi cao sức yếu.

Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy – CT HĐND huyện đã trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đại diện gia đình ông Đặng Văn Hoan.


Cùng ngày tại xóm 11 xã Đà Sơn, các đ/c trong BTV huyện ủy đã đến trao huy hiệu cho ông Lê Văn Thịnh 65 năm tuổi Đảng. Ông Lê Văn Thịnh – quê quán xã lam Sơn, vào Đảng năm 1949. tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo huyện, đ/c Trương Hồng Phúc đã chúc mừng các Đảng viên được trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy – CT HĐND huyện đã gắn huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho ông Lê Văn Thịnh.


Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận công lao đóng góp trong sự nghiệp xây dựng Đảng của các đảng viên.

Hữu Hoàn