Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy – chủ tịch HĐND huyện đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách.

Sáng ngày 24/7, đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy – chủ tịch HĐND huyện đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách.

Tại các xã Đông Sơn, Tràng Sơn và xã Hồng Sơn đ/c Trương Hồng Phúc đã đến thăm ông Bùi Xuân Thành – thương binh và bệnh binh, ông Đào Đức Ngọc 90 tuổi là thân nhân của Liệt sỹ Nguyễn Đức Tuất, bà Nguyễn Thị Nhi 85 tuổi, thân nhân của Liệt sỹ Nguyễn Xuân Danh.

%image_alt%
Đ/c Trương Hồng Phúc tặng quà cho ông Bùi Xuân Thành
 thương binh và bệnh binh
%image_alt%
Đ/c Trương Hồng Phúc tặng quà cho ông Đào Đức Ngọc 90 tuổi
là thân nhân của Liệt sỹ Nguyễn Đức Tuất
%image_alt%
Đ/c Trương Hồng Phúc tặng quà cho bà Nguyễn Thị Nhi 85 tuổi,
thân nhân của Liệt sỹ Nguyễn Xuân Danh

Tại các gia đình, đ/c Trương Hồng Phúc đã trao quà và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình Liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh đã có những cống hiến cho nền độc lập, tự do của Tổ Quốc. Sự cống hiến của các gia đình Liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh đã góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Hữu Hoàn