Đ/c Nguyễn Văn Lập- Phó giám đốc sở NN&PTNT kiểm tra lúa vụ xuân Đô Lương

Ngày 1/4, đồng chí Nguyễn Văn Lập – Phó Giám đốc sở NN&PTNT đã về Đô Lương kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp vụ xuân năm 2015. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó Chủ tịch UBND huyện và các phòng ban chuyên môn, trạm BVTV.

Hiện nay, diện tích lúa xuân trên địa bàn huyện đang sinh trưởng và phát triển tốt. Bà con nông dân đang tiến hành chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng cho cây lúa. Một số diện tích nhiễm bệnh đạo ôn đã và đang tiếp tục phòng trừ.Tính đến thời điểm hiện tại, cơ bản diện tích lúa xuân đã được bảo vệ an toàn, mật độ sâu bệnh rất ít.


Qua kiểm tra một số diện tích lúa vụ xuân, đ/c Nguyễn Văn Lập – Phó giám đốc sở NN&PTNT đã đánh giá cao công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ xuân của huyện Đô Lương. Đồng thời, đ/c đề nghị trong thời gian tới, trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan và các địa phương thường xuyên bám sát đồng ruộng, kịp thời nắm bắt thông tin kiểm soát các loại dịch bệnh. Tích cực, chủ động thực hiện các phương án phòng trừ, dập dịch kịp thời, hiệu quả như bệnh đạo ôn trên lá, nhất là bệnh đạo ôn cổ bông. Đồng thời, hướng dẫn bà con nông dân những phương pháp chăm sóc lúa thích hợp, hiệu quả nhất để vụ xuân năm 2015 huyện Đô Lương dành thắng lợi cả về năng suất và sản lượng.
Ngọc Phương