Đ/c Nguyễn Tất Thành làm việc với ban thường vụ huyện ủy xã Hòa Sơn

Sáng ngày 7/4/2014, đ/c Nguyễn Tất Thành – phó bí thư, chủ tịch UBND huyện đã về làm việc với ban thường vụ Đảng ủy xã Hòa Sơn. Cùng đi có các đ/c lãnh đạo các ban ngành.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Hòa Sơn đã báo cáo về kết quả hoạt động nhiệm vụ quý 1 và kế hoạch nhiệm vụ quý 2 năm 2014, sơ kết 3 năm “Xây dựng nông thôn mới” và công tác dồn điền đổi thửa. Quý I năm 2014, UBND xã Hòa Sơn đã làm tốt công tác sản xuất chăn nuôi, tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch gieo trồng cây vụ xuân năm 2014 được 332 ha, đạt 100%, công tác phòng trừ dịch bệnh được phòng chống kịp thời. kết quả thực hiện 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Hòa Sơn đạt được 10/19 tiêu chí.


UBND xã đã tiến hành thi công nâng cấp sửa chữa 4 tuyến đường nhựa bị xuống cấp trị giá 500 triệu đồng, vận động nhân dân đổ cấp phối các tuyến chính giao thông nội đồng khối lượng 6.000m3 trị giá 240 triệu đồng, xây dựng kè cống giao thông nông thôn và nội đồng trị giá gần 300 triệu đồng. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã Hòa Sơn còn chậm, công tác tuyên truyền vận động chưa tôt; việc công bố quy hoạch còn chậm. Trong công tác dồn điền đổi thửa chưa tổ chức chỉ đạo quyết liệt.

Phát biểu tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Tất Thành ghi nhận những kết quả trong thời gian qua của cấp ủy chính quyền xã Hòa Sơn trong việc lãnh đạo thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội cùng những công tác chỉ đạo XD NTM.

Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở NQ của huyện ủy, UBND huyện, cấp ủy, chính quyền và cấc ban ngành xã Hòa Sơn cần tập trung đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu xây dựng NTM, trước mắt thực hiện hoàn chỉnh công tác "đồn điền đổi thửa" phục vụ sản xuất, khắc phục những tồn tại và hạn chế trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo.

Thúy Hằng