Đ/c Nguyễn Tất Thành – Kiểm tra phong trào ra quân trồng cây đầu Xuân

Để đẩy mạnh phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác, sau khi tổ chức trồng cây tại khu di tích lịch sử Truông Bồn, đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện Đô Lương đã đi kiểm ra việc trồng cây đầu Xuân tại các xã, thị.

Phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ được Đảng bộ và nhân dân huyện Đô Lương duy trì hàng năm vào dịp đầu Xuân mới. Phong trào trồng cây đầu Xuân năm 2016 cũng đã được các địa phương hưởng ứng mạnh mẽ. Qua kiểm tra cho thấy, nhân dân các xã, thị trấn ở Đô Lương đã đồng loạt triển khai ra quân trồng cây. Để phong trào có hiệu quả, UBND huyện đã chỉ đạo các xã chuẩn bị các loại cây và tổ chức trồng ở các cơ quan, đơn vị, trường học, công sở, đường làng ngõ xóm tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trên toàn huyện.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện kiểm ra việc trồng cây đầu Xuân tại các xã, thị

Qua kiểm tra, đ/c Nguyễn Tất Thành đã ghi nhận và biểu dương tinh thần hưởng ứng phong trào ra quân trồng cây của các đơn vị. Đồng thời, giao trách nhiệm cho các đơn vị cần làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và quản lý tốt số cây xanh sau khi được trồng. Đảm bảo cây sống để góp phần đem lại môi trường sinh thái ngày càng tốt hơn và chống biến đổi khí hậu. Đây cũng là việc làm đời đời ơn Bác.

Huy Khôi