Đ/c Nguyễn Tất Thành kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng ở khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.

Để hoàn thành việc xây dựng dự án khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. Chiều ngày 22/6, đ/c Nguyễn Tất Thành – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại khu di tích và QL30. Cùng đi có đ/c Hoàng Quốc Việt – Phó chủ tịch UBND huyện.

Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn – xã Mỹ Sơn là 1 dự án quan trọng của tỉnh Nghệ An nhằm thực hiện mong muốn của cán bộ và nhân dân để xây dựng khu di tích trở thành 1 địa chỉ tâm linh của nhân dân cả nước. Để hoàn thành việc xây dựng khu di tích đòi hỏi phải tổ chức giải phóng mặt bằng với hàng chục ha đất, di chuyển hàng trăn hộ dân đến khu tái định cư.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND và đ/c Hoàng Quốc Việt – Phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương kiểm tra dự án khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.

Trong thời gian qua, các ban nghành cấp tỉnh và UBND huyện Đô Lương đã phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Sơn để làm tốt công tác vận động nhân dân di dời nhà cửa phục vụ công trình xây dựng. 
Đến thời điểm này, việc giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, người dân phấn khởi chuyển về khu tái định cư ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, vẫn còn gia đình ông Hoàng Thành Lịch ở xóm 10 nằm trong khu vực dự án Truông Bồn vẫn chưa chịu di dời làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng công trình. Mặc dù trước đó ban quản lý dự án huyện Đô Lương đã tổ chức giải quyết nguồn kinh phí hỗ trợ đảm bảo theo quy định của pháp luật. Gia đình ông Lịch cũng đã nhận tiền đền bù.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND và đ/c Hoàng Quốc Việt – Phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương tại nhà ông Hoàng Thành Lịch ở xóm 10 – Mỹ Sơn yêu cầu gia đình bàn giao mặt bằng cho ban quản lý dự án trước ngày 24/6.

Tại buổi làm việc đ/c chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Tất Thành đã yêu cầu gia đình ông Lịch, đến ngày 24/6 phải bàn giao toàn bộ mặt bằng cho ban quản lý dự án. Sau ngày 24/6, nếu gia đình ông Lịch không chịu di dời, UBND huyện Đô Lương sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND và đ/c Hoàng Quốc Việt – Phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương kiểm tra, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng tại QL30.

Đối với dự án mở rộng QL30, hiện nay công tác giải phóng đã được hoàn thành, trên 50 gia đình nằm trong hành lang dự án đã được giải tỏa và chuyển về vùng đất mới. Có thể nói, công tác giải phóng mặt bàng cho khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn – Mỹ Sơn và QL30 đã được huyện Đô Lương tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt đến nay đã hoàn thành 99% khối lượng công việc.

Hữu Hoàn