Đ/c Nguyễn Tất Thành- CT UBND huyện thăm, tặng quà giáo xứ Thanh Tân.

Nhân dịp lễ Noel năm 2013, đ/c Nguyễn Tất Thành – PBT – CT UBND huyện đã đi thăm, tặng quà chúc mừng linh mục, các chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân xứ Thanh Tân.

Trong những năm qua, bà con giáo xứ Thanh Tân đã thực hiện tốt các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng thời tích cực tham gia các phong trào của địa phương như: Xây dựng NTM, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH tại cộng đồng dân cư, xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng với phương châm “Kính chúa yêu nước”.


Thay mặt lãnh đạo huyện đ/c Nguyễn Tất Thành – PBT – CT UBND huyện đã tặng hoa chúc mừng linh mục, các vị chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân cho 1 lễ Noel phấn khởi, đoàn kết và bình an.

Đ/c Nguyễn Tất Thành – PBT – CT UBND huyện đã tặng hoa chúc mừng linh mục nhân dịp lễ Noel năm 2013.


Đ/c bày tỏ mong muốn trong thời gian tới bà con giáo xứ Thanh Tân tiếp tục đoàn kết cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt phong trào phát triển kinh tế, chung tay góp sức xây dựng NTM và thường xuyên quan tâm giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng cuộc sống phát triển.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt