Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện kiểm tra công tác triển khai đợt ra quân làm giao thông thủy lợi trên địa bàn huyện.

Chiều ngày 21/9, đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện đã về các xã kiểm tra công tác triển khai làm giao thông thủy lợi sau khi tổ chức "Dồn điền đổi thửa". Cùng đi có đ/c Trần Doãn Hùng – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đô Lương.

Thực hiện đợt phát động toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi nhằm tạo điều kiện cho bà con nông dân thuận lợi trong việc thâm canh, tăng năng suất. Đặc biệt là trong việc đưa thiết bị máy móc vào đồng ruộng để đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Hiện nay, tất cả các xã thị trên địa bàn huyện đang tập trung làm giao thông thủy lợi nội đồng. Trong đó chú trọng, gia cố, nâng cấp, mở rộng và làm mới hàng nghìn tuyến giao thông nội đồng. Để làm tốt công tác giao thông thủy lợi, các xã cũng đang khẩn trương hoàn thành việc giao đất cho nông dân theo chỉ thị 08 của BTV tỉnh ủy về "Dồn điền đổi thửa", tích tụ ruộng đất. Trên tất cả các cánh đồng, các tuyến đường đã được đào đắp mới với mặt đường rộng 6 – 8m đảm bảo cho xe cơ giới đi lại dễ dàng.

%image_alt%
%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – Kiểm tra công tác làm giao thông thủy lợi trên địa bàn.

Điển hình trong đợt ra quân lần này có xã Tân Sơn đào đắp 100.000m3 đất, mở rộng 75 tuyến giao thông nội đồng. Xã Xuân Sơn, sau khi giao đất trên bản đồ đã tổ chức ra quân làm giao thông thủy lợi với kinh phí đầu tư trên 500 triệu đồng. Để hoàn thành việc xây dựng hệ thống giao thông nội đồng. Sau khi hoàn thành sẽ giao đất thực địa cho bà công nông dân để sản xuất vụ Xuân. Có thể nói việc tổ chức ra quân làm giao thông thủy lợi được bà con nông dân đồng tình cao.

Có thể khẳng định, việc tập trung chỉ đạo hoàn thành việc "Dồn điền đổi thửa". đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng, đồng nghĩa với việc tích tụ ruộng đất để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Hữu Hoàn