Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.

 Chiều ngày 25/11, đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện đã đi kiểm tra nắm tình hình các vấn đề cử tri quan tâm. Cùng đi có các đ/c cán bộ phòng tài chính kế hoạch và Ban dự án.

Tại xã Nam Sơn, đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện đã kiểm tra cầu bắc qua sông Đào. Cầu này được xây dựng từ năm 1986 vừa phục vụ cho việc đi lại của Nhân dân, vừa dẫn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đến nay, cầu đã xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng nghiêm trong, không đảm bảo an toàn tính mạng của người dân khi lưu thông. Qua kiểm tra, đ/c CT UBND huyện yêu cầu Ban dự án và phòng tài chính lập dự án để trình UBND tỉnh hỗ trợ vốn xây dựng cầu mới.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện kiểm tra cầu ở Nam Sơn.

Tại đập Phú Cường xã Đặng Sơn, hiện nay đạp đang được tỉnh đầu tư trên 9 tỷ đồng để nâng cấp, xây dựng với tổng kinh phí 9,4 tỷ đồng nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới cho hàng trăm ha lúa và hoa màu. Công trình do công ty TNHH Hồng Vân đảm nhận thi công. Đến nay, khối lượng công việc đã hoàn thành 70% kế hoạch. Qua kiểm tra, đ/c CT UBND huyện ghi nhận sự nỗ lực của đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ. Đ/c yêu cầu trong thời gian tới công ty TNHH Hồng Vân phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã Đặng Sơn để hoàn thành công trình đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện kiểm tra đập Phú Cường ở Đặng Sơn.

Cùng ngày, đ/c CT UBND huyện đã về kiểm tra công trình xây dựng tuyến giao thông đường Đông – Tràng – Bài. Đây là công trình giao thông quan trọng phục vụ đi lại cho nhân dân 3 xã. Hiện nay đã được đầu tư trên 8 tỷ đồng để nâng cấp, rải nhựa. Các đơn vị xây dựng đã cơ bản hoàn thành 80% tiến độ, đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, hành lang hai bên tuyến đường đi qua địa phận 2 xã Đông Sơn và Tràng Sơn vẫn chưa được giải tỏa. Đ/c CT yêu cầu lãnh đạo 2 xã phối hợp tuyên truyền vận động Nhân dân tự giải tỏa, trả lại mặt bằng đúng quy định để đơn vị thi công hoàn thành đúng tiến độ.

Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện kiểm tra cầu ở Hòa Sơn.

Tại cầu Hòa Sơn bắc qua sông Đào, được UBND tỉnh đầu tư gần 9 tỷ đồng để xây dựng mới thay thế cầu nhỏ đã xuống cấp. Đến nay, công trình đã được đơn vị thi công hoàn thành phần mố cầu và đang tập trung hoàn thành việc đổ dầm đúng tiến độ. Qua kiểm tra cho thấy, hiện nay các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đô Lương đang được khẩn trương thi công đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Việc hoàn thành xây dựng các công trình sẽ góp phần phục vụ cho nhân dân phát triển kinh tế và ổn định đời sống.

Hữu Hoàn