Đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra việc xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường của công ty chăn nuôi Thái Dương.

Chiều ngày 24-6-2013, đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện Đô Lương đã về Công ty chăn nuôi Thái Dương để kiểm tra việc xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường của công ty. Cùng đi với đ/c Nguyễn Tất Thành có các đ/c lãnh đạo các phòng Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tại Công ty chăn nuôi Thái Dương đóng trên địa bàn xã Đại Sơn, đ/c Nguyễn Tất Thành và các đ/c trong đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại khu vực xử lý chất thải từ chăn nuôi lợn của công ty. Qua kiểm tra, khu vực này bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Việc xử lý tu sửa chống thấm cho 2 bể BIOGA đến hiện nay mới tiến hành tu sửa bể số 1. Hệ thống xử chất thải không hoạt động thường xuyên. Hình ảnh này đã chứng minh rõ nhất.

Đồng chí Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện kiểm tra các hồ chứa nước thải và xử lý nước thải ở công ty chăn nuôi Thái Dương.

Đây là hồ lọc cuối cùng, theo quy trình, hồ này sẽ được tái sử dụng nước tắm cho lợn. Tuy nhiên nước trong hồ lại rất bẩn. Trước khi qua hồ nước này, một hồ nước lớn có chứa bèo Tây, mục đích là để bèo hút chất bẩn. Tuy nhiên, theo, phần lớn lượng bèo Tây đã chết. Điều này minh chứng thêm, trước đó hồ này không chứa nước. Đồng nghĩa với việc hệ thống xử lý nước thải không hoạt động như đã cam kết.

Còn đây là dàn phơi nước….mùi hôi thối nồng nặc.


Phía trong trại chăn nuôi, để vào được phải qua 2 cửa diệt khuẩn để bảo vệ đàn lợn không bị bệnh từ người truyền sang, đồng nghĩa với việc bảo vệ tránh thiệt hại cho công ty. Còn chất thải của công ty gây ô nhiễm môi trường thì vẫn còn tồn tại không được triển khai đúng tiến độ.

Qua kiểm tra số lượng lợn ở đây cho thấy, một số ô chuồng đã bỏ hoang, một số ô chuồng lại nhốt đầy lợn. Theo nguồn tin đáng tin cậy mà chúng tôi có được, vào ngày 27/2/2013, số lượng đàn lợn của công ty là 6916 con. Đây là con số lớn so với chỉ tiêu giảm tổng đàn xuống 5000 con.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo công ty, đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện đã kết luận: Hiện nay lượng nước tràn ra ngoài công ty đã được khống chế. Hệ thống xử lý nước thải không hoạt động thường xuyên. Tiến độ tu sửa bể Biôga chậm. Tổng đàn lợn không giảm. Nguy cơ ô nhiễm môi trường tiếp diễn rất cao. Đ/c Nguyễn Tất Thành yêu cầu công ty phải thực hiện vận hành hệ thống nước thải thường xuyên, nếu không sẽ có biện pháp xử lý theo đúng Pháp luật. Đến ngày 30/8/2013 phải hoàn thành khắc phục bể Biôga số 1 và số 2 , đồng thời gỉam đàn lợn xuống 5000 con.

Ngọc Phương