Đ/c Nguyễn tất Thành – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra việc sử dụng đất tại trang trại ở Hòa Sơn và làm việc với lãnh đạo xã Đại Sơn và Trù Sơn về công tác quản lý đất đai

Vừa qua, đ/c Nguyễn tất Thành – Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các ban nghành liên quan đã về xã Hòa Sơn kiểm tra việc sử dụng đất thuộc trang trại Cầu Giát.

Hiện nay, trang trại Cầu Giát đang sử dụng trên 100 ha đất, trong đó có cả đất của lâm trường và đất nông nghiệp do UBND huyện quản lý. Trong những năm qua, chủ trang trại đã chăm sóc, bảo vệ trồng rừng và chăn nuôi. UBND xã Hòa Sơn đã thường xuyên kiểm tra và quản lý việc thực hiện các quy định.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn tất Thành – Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các ban nghành liên quan kiểm tra việc sử dụng đất thuộc trang trại Cầu Giát

Qua kiểm tra, đ/c yêu cầu phòng Tài nguyên môi trường, phòng NN&PTNT và UBND xã Hòa Sơn rà soát, xác định việc sử dụng đất của chủ trang trại để tổ chức chỉ đạo thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn tất Thành – Chủ tịch UBND huyện
làm việc với lãnh đạo xã Đại Sơn

Cùng ngày, đ/c chủ tịch UBND huyện đã về 2 xã Đại Sơn và Trù Sơn để kiểm tra, chỉ đạo việc sử dụng đất của một số tổ chức, cá nhân sai quy định. Tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lãnh đạo 2 xã Đại Sơn và Trù Sơn kiểm tra rà soát các đối tượng sử dụng đất, đồng thời kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan và tổ chức cưỡng chế các trường hợp cố tình vi phạm luật đất đai theo quy định hiện hành.

Hữu Hoàn