Đ/c Nguyễn Tất Thành chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác “dồn điền đổi thửa” theo Chỉ thị 08 của Tỉnh ủy.

Sáng ngày 4/6/2014, Đ/c Nguyễn Tất Thành PBT- Chủ tịch UBND huyện đã về các xã Lam Sơn và Đại Sơn kiểm tra công tác "Dồn điền, đổi thửa". Cùng đi có đồng chí Hoàng Quốc Việt PCT UBND huyện, đ/c Trần Doãn Hùng Trưởng phòng NN & PTNT.

Đồng chí Nguyễn Tất Thành – PBT, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác "dồn điền, đổi thửa" tại xã Lam Sơn

Tại xã Lam Sơn sau khi có chủ trương của huyện, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác "Dồn điền, đổi thửa". Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, và việc triển khai quy hoạch hệ thống giao thông đồng ruộng đến từng thôn xóm nên đến thời điểm này xã Lam Sơn đã cơ bản hoàn thành việc chia ruộng cho nông dân, hiện tại đang tập trung huy động kinh phí và nhân lực để tổ chức đào đắp hệ thống giao thông nội đồng với hàng trăm nghìn mét khối đất, có chiều dài 50km giao thông nội đồng. Tổng nguồn kinh phí được huy động từ nhân dân gần 1 tỷ đồng. Trong đó mỗi khẩu tự nguyện đóng góp 150 nghìn đồng để đào đắp và điều chỉnh toàn bộ hệ thống giao thông nội đồng và bờ vùng bờ thửa ở tất cả các xóm. Đặc biệt là toàn bộ diện tích ruộng được chia lại hoàn toàn, mỗi hộ trước đây có 7 đến 8 thửa đến nay chỉ có 1 đến 2 thửa rất thuận lợi cho việc thâm canh tăng năng suất. Việc tổ chức "dồn điền đổi thửa" xã Lam Sơn đã trở thành một bước đột phá quan trọng về cả tư tưởng lẫn hành động phát triển sản xuất nông nghiệp ở xã Lam Sơn.

Đồng chí Nguyễn Tất Thành – PBT, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác "dồn điền, đổi thửa" tại xã Đại Sơn

Tại xã Đại Sơn việc tổ chức "dồn điền đổi thửa" đã được triển khai và tổ chức thực hiện một cách tích cực, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như xóm 1 của xã Đại Sơn trước đây diện tích ruộng lúa và màu rất manh mún nhưng đến nay đã khoanh vùng và số thửa chỉ còn lại 4 đến 50 thửa ở 3 vùng. Hiện nay xã Đại Sơn đang huy động nhân dân đóng góp mỗi khẩu 1 triệu đồng với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng để quy hoạch lại hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng. Phấn đấu đến tháng 10/2014 xã Đại Sơn sẽ hoàn thành việc “dồn điền đổi thửa”.

Đ/c Nguyễn Tất Thành CT UBND huyện đã biểu dương cấp ủy chính quyền và nhân dân trong 2 xã Lam Sơn và Đại Sơn trong công tác "dồn điền đổi thửa". Đồng thời yêu cầu tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn chỉnh kế hoạch để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiêp.

Hữu Hoàn