Đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra các hoạt động ở các xã.

Sáng ngày 16/2, Đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện đã về các xã kiểm tra các hoạt động.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác làm đường bê tông ở xã Bắc Sơn theo tiêu chí NTM

Sau những ngày vui tết, đón Xuân, các xã, thị đã triển khai các hoạt động đầu năm. Tại xã Bắc Sơn, bà con nhân dân đã triển khai xây dựng các tuyến đường bê tông theo tiêu chí NTM với chiều dài 1 km, nguồn kinh phí gần 500 triệu đồng. Đường được thiết kế rộng 5 m, đổ bê tông dày 0,2 m. Ngoài nguồn hỗ trợ xi măng của cấp trên, toàn bộ nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp. Đ/c Nguyễn Tất Thành đã biểu dương tinh thần đóng góp của nhân dân ngay từ đầu năm để xây dựng các tiêu chí NTM. Đây cũng chính là mục đích để nâng cao đời sống cho nhân dân ngày càng phát triển toàn diện.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện về xã Nam Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Tại xã Nam Sơn, HĐND xã đang triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Phát biểu tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu xã Nam Sơn làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về tầm quan trọng của việc bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Việc thực hiện phải đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn; các nhiệm vụ phục vụ bầu cử phải đảm bảo công khai dân chủ và đúng thời gian đã đề ra.

Cũng nhân dịp này, đ/c Chủ tịch đã về các xã kiểm tra việc trồng cây đầu xuân Bính Thân. Qua kiểm tra, một số xã đã tổ chức trồng cây đảm bảo số lượng, chất lượng. Tuy nhiên, nhiều xã vẫn chưa triển khai kế hoạch trồng cây đầu xuân theo kế hoạch của UBND huyện. Đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ ngay từ đầu năm. UBND huyện sẽ thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ ở các đơn vị.

Hữu Hoàn