Đ/c Nguyễn Minh Hạnh trao huy hiệu Đảng tại xã Lưu Sơn

Sáng ngày 25/11/2015, đ/c nguyễn Minh Hạnh – Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đã về xã Lưu Sơn trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đợt này xã Lưu Sơn có 8 đảng viên được trao huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đảng viên được trao huy hiệu 55 tuổi Đảng, 3 đảng viên, 50 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên, 40 năm tuổi Đảng và 3 đảng viên, 30 năm tuổi Đảng. Được sự uỷ quyền của cấp trên, đ/c Nguyễn Minh Hạnh – UVBTV – Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đã trao huy hiệu 55, 50 , 40, 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

%image_alt%
%image_alt%
Đ/c nguyễn Minh Hạnh – Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Việc trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạnh của Đảng.

Hồng Sơn