Đ/c Nguyễn Hữu Lậm UVBTV, trưởng ban tổ chức dự hội nghị sơ kế công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm tại Đô Lương.

  Sáng ngày 8/7/2014, huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Tới dự có đ/c Nguyễn Hữu Lậm ủy viên BTV- trưởng ban tổ chức tỉnh ủy.

Đ/c Trương Hồng Phúc BT huyện ủy – khai mạc hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, cấp ủy chính quyền các cấp đã tập trung khắc phục khó khăn, triển khai kịp thời các nhiệm vụ và đạt được những kết quả đó là: Tổng giá trị sản xuất đạt 3.700 tỷ đồng, bằng 51,7% tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước, tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đã tiếp nhận 9.500 tấn xi măng phân bổ cho các xã; Vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền, ngày công và huy động các nguồn vốn khác gần 35 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 47,5 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; Tập trung chỉ đạo quyết liệt "Dồn điền, đổi thửa" ở 28 xã. Tập trung thẩm định, phê duyệt và triển khai xây dựng 28 công trình, dự án có tổng kinh phí 82 tỷ đồng, tổng thu ngân sách đạt 53,3 tỷ đồng bằng 70% kế hoạch. Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khắc phục những tồn tại 6 kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4; Kết nạp được 144 đảng viên. Tổ chức kiểm tra 222 đảng viên, 61 tổ chức Đảng cấp dưới; Giám sát theo chuyên đề 22 tổ chức Đảng, 69 đảng viên, thi hành kỷ luật 48 đảng viên; Vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và tham gia cuộc vận động xóa đói giảm nghèo. Những tồn tại đó là: Công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đạt các tiêu chí chưa nhiều; Thực hiện "Dồn điền, đổi thửa" một số xã chưa tập trung cao; Công tác cấp đổi giáy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt kết quả thấp so với kế hoạch, tỷ lệ người vi phạm chính sách dân số vẫn còn ở mức cao, công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn đánh bạc, đề hụi, ma túy chưa quyết liệt, xử lý xe quá khổ quá tải chưa nghiêm.

 Đ/c Nguyễn Hữu Lậm UV BTV tỉnh ủy – Trưởng ban tổ chức hội nghị phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị đ/c Nguyễn Hữu Lậm UV BTV tỉnh ủy ghi nhận những kết quả của Đảng bộ và nhân dân huyện Đô Lương đã đạt được trong 6 tháng qua, đồng thời yêu cầu trong 6 tháng cuối năm và thời gian tiếp theo tập trung khắc phục những tồn tại thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đã đề ra. Trong đó chú trọng thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chủ động đối phó với những khó khăn, phức tạp có thể xảy ra, tập trung xây dựng nông thôn mới, xây dựng các mô hình kinh tế nâng cao thu nhập cho nông dân; Nâng cao chất lượng hoạt động cuar hệ thống chính trị cơ sở, quan tâm đến vai trò của chi bộ; Tập trung cải cách hành chính, nâng cao thái độ trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, về cả phẩm chất và năng lực công tác; Chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội Đảng các cấp sắp tới, xây dựng chiến lược phát triển lâu dài.
Hữu Hoàn – Văn Phi – Hồng Sơn.