Đ/c Nguyễn Công Châu – Ủy viên BTV huyện ủy – Phó chủ tịch UBND Huyện trao huy hiệu Đảng cho các đ/c Đảng viên 30 năm, 40 năm, 50 năm tuổi Đảng tại Đảng bộ Hiến Sơn.

Sáng ngày 1-11-2013, đ/c Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND Huyện đã về xã Hiến Sơn dự lễ trao huy hiệu  Đảng cho các đ/c Đảng viên 30 năm, 40 năm, 50 năm tuổi Đảng.

Đợt này Đảng bộ Hiến Sơn có  5 đ/c được trao huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đ/c 50 năm tuổi Đảng, 2 đ/c 40 năm tuổi Đảng, 1 đ/c 30 năm tuổi Đảng.

Đ/c Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND Huyện trao huy hiệu  Đảng cho các đ/c Đảng viên 30 năm tại xã Hiến Sơn.


Thay mặt các đ/c trong Ban thường vụ huyện ủy Đô Lương, đ/c Nguyễn Công Châu đã trao huy hiệu Đảng cho 5 đ/c Đảng viên được nhận huy hiệu Đảng lần này.

Các Đảng viên đã bày tỏ lòng biết ơn Đảng đã không ngừng rèn luyện, tu dưỡng cho bản thân trong suốt 50 năm qua. Các đ/c nguyện hứa sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa để xứng đáng là người Đảng viên mẫu mực.


Phát biểu tại buổi lễ trao huy hiệu Đảng, đ/c Nguyễn Công Châu đã đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của các đ/c Đảng viên được nhận huy hiệu Đảng lần này. Đồng thời nêu rõ các đ/c Đảng viên 30 năm, 40 năm và 50 năm tuổi Đảng là tấm gương sáng để các Đảng viên, nhất là các Đảng viên trẻ noi theo.


Ngay sau lễ trao huy hiệu Đảng, Đảng bộ Hiến Sơn đã tổ chức học tập, quán triện nghị quyết số 26 ngày 30/7/2013 của Bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020.

Ngọc Phương