Đ/c Nguyễn Công Châu – UVBTV – PCT UBND huyện trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên ở xã Quang Sơn.

Sáng 1/12, Đ/c Nguyễn Công Châu – UVBTV – PCT UBND huyện về xã Quang Sơn trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đợt này, đảng bộ xã Quang Sơn có 6 đảng viên được trao huy hiệu Đảng. Trong đó, đảng viên 50 tuổi Đảng có 2 đ/c, đảng viên 40 tuổi Đảng có 3 đ/c, đảng viên 30 tuổi đảng có 3 đ/c. Được sự ủy quyền của BTV huyện ủy, đ/c Nguyễn Công Châu – UVBTV – PCT UBND huyện trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhiều đảng viên ở xã Quang Sơn vẫn nỗ lực phấn đấu giữ vững phẩm chất của người Đảng viên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

%image_alt%
%image_alt%
Đ/c Nguyễn Công Châu – UVBTV – PCT UBND huyện trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại xã Quang Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đ/c Nguyễn Công Châu – UVBTV – PCT UBND huyện đã chúc mừng các đ/c đảng viên được trao huy hiệu Đảng. Đây là niềm vinh dự của các đảng viên do có nhiều thành tích trong sự nghiệp cách mạng của đảng.

Hữu Hoàn