Đ/c Nguyễn Công Châu tiếp xúc cử tri xã Thái Sơn.

Sáng ngày 6-6-2014, đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện cùng đoàn đại biểu HĐNĐ huyện Đô Lương đã về tiếp xúc cử tri xã Thái Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND huyện đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Cử tri xã Thái Sơn đề xuất những vấn đề cần quan tâm.

Tiếp đó, các cử tri đã phát biểu ý kiến và kiến nghị một số vấn đề nổi bật như: Vấn đề Đập Long Thái bị chặn đầu nguồn lòng hồ từ năm 2012 đến nay chưa được xử lý. Việc Lăng tổ cô họ Lê mở rộng khuôn viên; vấn đề tranh chấp đất đai, điện sáng nông thôn, dồn điền đổi thửa chưa đạt chất lượng, và một số vấn đề khác mà cử tri đã đề cập đó là: chế độ chính sách cho đối tượng làm nhiệm vụ Quốc tế, chế độ cho các hộ dân nuôi cán bộ từ năm 1969 đến 1975, việc hỗ trợ tiền xây dựng nhà cho người có công; Vấn đề hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn tại xóm 8 chưa được giải quyết, tuyến đường từ ngã tư Tân Sơn đến Thái Sơn việc giải tỏa chưa dứt điểm, thiếu cây xanh 2 bên đường. Khi duyệt kế họach đầu tư cần phải xem xét kỹ càng để dự án được thực hiện có hiệu quả.

Đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện trả lời các vấn đề mà cử tri quan tâm.

Thay mặt  đoàn đại biểu HĐND, đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện đã giải trình cụ thể các kiến nghị của cử tri, những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp trên sẽ được đề trình lên kỳ họp HĐND huyện lần thứ 11 trong thời gian tới.

Ngọc Phương