Đ/c Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra tình hình sản xuất vụ hè thu tại xã Đà Sơn và Thái Sơn.

Sáng ngày 16/6/2015, đ/c Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện và đ/c Trần Doãn Hùng – Trưởng phòng NN&PTNT huyện đã đi kiểm tra tình hình sản xuất gieo cấy vụ hè thu tại 2 xã Đà Sơn và Thái Sơn.

Vụ hè thu 2015, huyện Đô Lương gieo cấy 7.200 ha lúa. Mặc dù đầu vụ, thời tiết nắng nóng kéo dài, gây ra tình trạng hạn hán ảnh hưởng rất lớn tới việc cung cấp nước phục vụ sản xuất. Nhưng với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của UBND huyện trong công tác chống hạn nên đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do khô hạn gây ra. Đến thời điểm này, các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc gieo cấy lúa vụ hè thu. Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện, toàn huyện đã gieo cấy được 6.500/7.200 ha lúa hè thu. Riêng 2 xã Đà Sơn và Thái Sơn, do khô hạn nên vẫn còn một số diện tích bà con chưa thể gieo cấy.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra tình hình sản xuất gieo cấy vụ hè thu tại xã Đà Sơn

Cụ thể, tại xã Đà Sơn đã gieo cấy được 144/169 ha. Sau khi đi kiểm tra, đ/c Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu chính quyền địa phương cần phải tập trung huy động mọi nguồn lực, phương tiện đảm bảo cung cấp đủ nước cho bà con nông dân gieo cấy số diện tích còn lại.

%image_alt%
%image_alt%
Đ/c Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra tình hình sản xuất gieo cấy vụ hè thu tại xã Thái Sơn

Đoàn cũng đã về xã Thái Sơn, kiểm tra thực tế tại 3 hồ đập Yên Trạch, Long Thái, Khe Chẹt. Do nắng nóng nên trữ lượng nước ở các hồ cũng giảm đáng kể, gây khó khăn trong việc cung cấp nước để phục vụ sản xuất hè thu. Đến nay, toàn xã đã gieo cấy được 224/324 ha lúa. Đ/c Nguyễn Công Châu đã chỉ đạo địa phương cần phải nỗ lực trong việc khắc phục tình trạng hạn hạn để đảm bảo đủ nước cho bà con nông dân gieo cấy lúa vụ hè thu. Theo đó, xã cần có kế hoạch xả nước ở các hồ đập cho bà con gieo cấy và đề nghị xí nghiệp thủy nông huyện kịp thời bơm nước về để hỗ trợ xã đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất hè thu theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Văn Đăng