Đ/c Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra lúa vụ Xuân.

Vừa qua, đ/c Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện đã về một số xã trên địa bàn huyện để kiểm tra lúa vụ Xuân. Cùng đi với đ/c Nguyễn Công Châu có các đ/c đại diện Phòng khuyến nông, Trạm bảo vệ thực vật huyện.

Tại xã Hòa Sơn, các đ/c trong đoàn đã đến kiểm tra cánh đồng trồng lúa Nghi Hương 305. Đây là cánh đồng sản xuất lúa theo chương trình xây dựng nông thôn mới do Trạm khuyến nông huyện chỉ đạo. Qua kiểm tra đã cho thấy, trên diện tích 8ha, giống lúa Nghi Hương 305 đang sinh trưởng tốt. Từ khi gieo cấy đến nay đã được 68 ngày nhưng rất ít sâu bệnh. Dự kiến 47 ngày nữa sẽ thu hoạch. Mô hình sản xuất lúa này bà con nông dân được hỗ trợ 100% giống. Riêng vật tư phân bón, thuốc BVTV được hỗ trợ 30%. Trước đó bà con nông dân được tập huấn 2 đợt về kỹ thuật thâm canh sản xuất.
Tại xã Yên Sơn, đoàn đã kiểm tra cánh đồng sản xuất lúa giống Khang dân nguyên chủng. Đây cũng là cánh đồng sản xuất theo chương trình xây dựng nông thôn mới do Trạm khuyến nông huyện chỉ đạo. Diện tích được sản xuất 12 ha. Hiện lúa sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh. Dự kiến sau khi thu hoạch sẽ cung cấp giống lúa trên địa bàn và Công ty giống cây trồng Nghệ An.


Cùng ngày, đ/c Nguyễn Công Châu và các đ/c trong đoàn đã kiểm tra lúa vụ Xuân ở các xã Bồi Sơn, Lam Sơn, Giang Sơn Đông. Qua kiểm tra cho thấy, diện tích lúa sinh trưởng phát triển rất tốt. Một số diện tích lúa sâu bệnh đã và đang được bà con nông dân phòng trừ. Tuy nhiên dự kiến sẽ có 800ha lúa trổ sớm vào khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 15.
Tiếp xúc với các khuyến nông viên xã Lam Sơn, các đ/c trong đoàn đã đề nghị cần tăng cường công tác bám đồng, hướng dẫn cụ thể cho bà con nhân dân phòng trừ đạo ôn cổ bông nhất là trên giống lúa chất lượng cao và diện tích lúa chớm trổ bông. Bên cạnh đó cần chú ý đề phòng bệnh rầy lưng trắng tập trung ở vùng đồng cao cưỡng.
Trong quá trình phun thuốc phòng trừ cần sử dụng các loại thuốc lưu dẫn. Tăng lượng nước phun 25 đến 30lit nước/ 1 sào. 
Ngọc Phương