Đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện kiểm tra tình hình

Vừa qua, đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện về xã Đại Sơn kiểm tra tình hình triển khai ra quân làm giao thông thủy lợi.

Tại xã Đại Sơn, đ/c Nguyễn Công Châu đã về các xóm trên địa bàn xã để kiểm tra tiến độ ra quân làm giao thông thủy lợi. Qua kiểm tra cho thấy, hiện nay xã Đại Sơn đã có 11/11 xóm ra quân làm đường giao thông thôn xóm, 6/11 xóm đã ra quân làm đường giao thông nội đồng. nhờ sự tuyên truyền vận động tốt, nhân dân tích cực tham gia nên nhiều tuyến đường giao thông đã được mở rộng đúng theo quy chuẩn đường giao thông nông thôn mới. Nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất, dỡ bỏ nhiều công trình kiên cố để đường được mở rộng trên 7m.

Đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện kiểm tra tình hình triển khai ra quân làm giao thông thủy lợi ở xã Đại Sơn.


Nhân dịp  này, xã Đại Sơn đã làm hệ thống mương thoát nước 2 bên đường, nhờ vậy tránh được sự ngập úng khi có mưa lớn xảy ra.Theo kế hoạch lần này, xã Đại Sơn sẽ đào đắp 2600m3 để tu bổ hệ thống đường giao thông, nạo vét 2400m3 bùn đất để mở rộng và khơi thông hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tại các địa điểm kiểm tra, đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện đã ghi nhận sự nỗ lực của bà con nhân dân Đại Sơn trong đợt ra quân làm giao thông thủy lợi lần này. Đồng thời đ/c yêu cầu lãnh đạo địa phương cần tiếp tục mở rộng quy mô các tuyến đường giao thông nội đồng, các tuyến kênh mương phục vụ tưới tiêu, đấy nhanh tiến độ để tạo tiền đề tốt cho việc phát triển sản xuất của bà con nhân dân.

Ngọc Phương