Đ/C Nguyễn Công Châu – PCT.UBND huyện kiểm tra tiến độ sản xuất vụ Đông tại xã Lưu Sơn

Sáng ngày 5/10/2015, đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện cùng đại diện trạm khuyến nông đã đi kiểm tra thực tế tiến độ sản xuất vụ Đông tại xã Lưu Sơn.

Đến thời điểm này bà con nông dân xã Lưu Sơn đã sản xuất trên đất hai lúa và đất màu được 163 ha cây trồng vụ Đông, Trong đó, diện tích trồng ngô nếp MX6, bầu, bí, dưa chuột và đậu cô ve là 65,6 ha, nuôi cá vụ ba 10,5. Số diện tích còn lại trồng ngô trên đất màu. Sản xuất vụ Đông ở xã Lưu Sơn được triển khai mạnh và đem lại hiệu quả thực sự, tăng nguồn thu nhập cho bà con nông dân. Hộ gia đình sản xuất cây trồng vụ đông ít nhất là 1 sào, nhiều nhất là 7,5 sào. Trước đây, vụ Đông chỉ là vụ sản xuất phụ chủ yếu để chăn nuôi. Đến nay, do lợi ích kinh tế của cây vụ Đông thiết thực với bà con nông dân, cây vụ Đông đã đem lại cho thu nhập gấp 2 lần trồng lúa nên bà con nông dân tích cực sản xuất. Chỉ tính riêng mỗi sào trồng đậu cô ve trừ tất cả chi phí đã cho thu nhập trên 2 triệu đồng.

%image_alt%
Đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện cùng đại diện trạm khuyến nông kiểm tra tiến độ sản xuất vụ Đông tại xã Lưu Sơn

Để sản xuất vụ Đông đảm bảo kế hoạch diện tích và lịch thời vụ đề ra, trong thời gian qua, xã Lưu Sơn đã tích cực cử cán bộ chỉ đạo trực tiếp cùng bà con, bám sát kế hoạch sản xuất vụ Đông đã đề ra, bên cạnh đó nhờ sự ủng hộ tích cực của bà con nông dân xã Lưu Sơn đã hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Đông đề ra.

%image_alt%
Đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân xã Lưu Sơn trong sản xuất vụ Đông

Qua kiểm tra thực tế trên đồng ruộng, đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân xã Lưu Sơn. Đồng thời, có ý kiến chỉ đạo UBND xã Lưu Sơn duy trì thường xuyên việc kiểm tra, đôn đốc, cung ứng đủ các loại vật tư phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật để hiệu quả cây vụ đông đạt kết quả tốt. Thời gian tới, sẽ lấy mô hình sản xuất vụ đông ở Lưu Sơn nhân rộng trên địa bàn huyện.

Hoàng Phi.