Đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện kiểm tra tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Sáng ngày 20/1, đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện đã về các xã kiểm tra tiến độ sản xuất nông nghiệp.

Hiện nay, bà con nông dân các xãc đã cơ bản hoàn thành việc bắc mạ vụ xuân. Năm 2015, huyện Đô Lương sẽ gieo cấy 7.800 ha lúa. Cơ bản là giống lúa lai, trong đó có 2.000 ha lúa AC5 và 1 số loại giống khác. Để đối phó với rét đậm, rét hại kéo dài, bà con nông dân đã chủ động bắc mạ phủ nilon, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, phân bón, cày bừa, làm đất để trong vài ngày tới có thể xuống đồng gieo cấy.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn công Châu – PCT UBND huyện kiểm tra tiến độ gieo mạ vụ Xuân.

Tuy nhiên, do diễn biến thời tiết bất thường, buổi đêm rét đậm, ban ngày nắng nóng nên 1 số trà mạ phủ nilon có hiện tượng bị cháy. Nguyên nhân gây cháy là do bà con nông dân không chủ động tháo dỡ nilon 2 đầu để giảm nhiệt trong đồng mạ, bên cạnh đó một số bà con nông dân khi gieo mạ bỏ phân chuồng và đạm NPK quá nhiều. Để khắc phục tình trạng trên, đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện yêu cầu UBND và Ban nông nghiệp các xã hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Đông đảm bảo thời vụ.

%image_alt%

Để đối phó với tình hình thời tiết bất lợi trong thời gian tới, Đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND  huyện yêu cầu cấp ủy, chính quyền các xã tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện gieo cấy đúng tiến độ. Đồng thời hướng dẫn bà con nông dân làm tốt công tác bảo vệ diện tích mạ vụ Xuân để giao cấy kịp thời vụ.

Hữu Hoàn
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt