Đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng tại 2 xã Đông Sơn và Bài Sơn

Sáng ngày 12/4/2014, đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng tại 2 xã Đông Sơn và Bài Sơn.

Nội dung đợt này tập trung kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống cháy rừng như: việc triển khai phương án phòng chống cháy rừng năm 2014, công tác đảm bảo 4 tại chỗ, việc tổ chức lực lượng phát dọn thực bì, làm băng cản lửa và việc chuẩn bị các dụng cụ phòng chống cháy rừng. Qua kiểm tra tại hai xã Đông Sơn và xã Bài Sơn cho thấy, cấp ủy chính quyền đã quan tâm triển khai việc thực hiện phòng chống cháy rừng năm 2014, các phương án đã được triển khai một cách cụ thể, việc thu dọn thực bì và làm băng cản lửa đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đã tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về nhiệm vụ phòng chống cháy rừng, đồng thời tổ chức ký cam kết với các chủ rừng. Tuy nhiên, việc triển khai công tác phòng chống cháy rừng ở địa phương vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Các xã chưa bổ sung dụng cụ phòng chống cháy rừng, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, việc phát dọn thực bì làm băng cản lửa vẫn chưa triệt để, một số nơi thực bì vẫn còn nhiều.

Đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện kiểm tra công tác PCCR tại xã Bài Sơn.

Tại 2 xã, đ/c Nguyễn Công Châu – pct UBND huyện yêu cầu ban chỉ huy phòng chống cháy rừng của xã cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đầu tư ngân sách, bổ sung đủ dụng cụ phòng chống cháy rừng và tổ chức rà soát toàn bộ diện tích rừng của địa phương để tiếp tục thu dọn thực bì, xây dựng đường băng cản lửa, bố trí lực lượng phòng chống cháy rừng đảm bảo tính chủ động để hạn chế thấp nhất các thiệt hại cháy rừng có thể xảy ra.

Hữu Hoàn