Đ/c Nguyễn Công Châu kiểm tra việc làm đường giao thông NTM tại xã Quang Sơn

Chiều ngày 11/12/2015, đ/c Nguyễn Công Châu – Phó Chủ tịch UBND huyện đã về kiểm tra việc làm đường giao thông nông thôn mới tại xã Quang Sơn.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, bà con nhân dân xóm 10, xã Quang Sơn đang tập trung làm đường giao thông với chiều dài 1,5 km. Đường được mở rộng 6 m, đổ bê tông lòng đường 3,5 m. Ngoài sự hỗ trợ xi măng của nhà nước, bà con nhân dân trong xóm đã tự nguyện phá bỏ bờ rào, chặt cây cối, hiến 2,470 m2 đất, đóng góp số tiền 350 triệu đồng và nhiều ngày công để tham gia làm đường giao thông nông thôn.

%image_alt%
Bà con nhân dân xóm 10, xã Quang Sơn
đang tập trung làm đường giao thông

Dự kiến trong vài ngày tới tuyến đường sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu đi lại của bà con nhân dân. Trong 4 năm qua, xã Quang Sơn đã đạt 8/19 tiêu chí NTM. Nguồn vốn huy động giai đoạn 2011 – 2015 trên 38 tỷ đồng, trong đó ngân sách xã trên 8 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 13 tỷ đồng. Và hàng chục nghìn ngày công và hiến 16 ha đất để xây dựng NTM.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Công Châu động viên bà con
đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM

Qua kiểm tra, đ/c Nguyễn Công Châu đã động viên bà con nhân dân đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM, góp phần giúp xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển.

Văn Đăng