Đ/c Nguyễn Công Châu kiểm tra tình hình sâu bệnh trên lúa Hè thu.

Sáng ngày 10/8/2015, đ/c Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện, cùng các cán bộ phòng NNPTNT, trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật đã về kiểm tra tình hình sâu bệnh trên lúa Hè thu tại các xã Giang Sơn Đông và Giang Sơn Tây.

Đây là 2 xã do nắng hạn nên việc gieo cấy chậm hơn so với các xã trong huyện, tuy nhiên do làm tốt công tác khắc phục hạn hán nên đến thời điểm này các xã đều cơ bản khép kín diện tích, trong đó xã Giang Sơn Tây có 147 ha lúa và Giang Sơn Đông có 210 ha lúa. Hiện tại, lúa đã bắt đầu làm đòng, trổ bông. Qua kiểm tra, nhìn chung toàn bộ diện tích lúa và các cây trồng khác đều phát triển tốt. Do thời tiết nên đã xuất hiện một số loại sâu bệnh như: Rầy nâu, khô vằn và chuột.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện, cùng các cán bộ phòng NNPTNT, trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật kiểm tra tình hình sâu bệnh trên lúa Hè thu
tại các xã Giang Sơn Đông và Giang Sơn Tây

Vụ Hè thu năm nay, toàn huyện Đô Lương gieo cấy trên 7.600 ha lúa, cũng như 2 xã nói trên hiện tại trên diện tích lúa cũng đã xuất hiện các loại chuột, rầy nâu, khô vằn, lem lép hạt. Đ/c Nguyễn Công Châu đã yêu cầu các địa phương thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để tập trung làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ tốt diện tích lúa Hè thu và các loại cây trồng khác.

Sỹ Bắc