Đ/c Nguyễn Công Châu kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Thuận Sơn

Sáng ngày 21/10/2014, đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện Đô Lương đã về kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới ở xã Thuận Sơn, cùng đi có đ/c Nguyễn Minh Hạnh – PCT UBND huyện và lãnh đạo các ban ngành.
Trong 4 năm qua, xã Thuận Sơn đã có sự tập trung chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới như: quy hoạch, xây dựng hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất. Hệ thống thuỷ lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất. Về cơ sở vật chất văn hoá, hiện nay xã đã thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ. Xã có 2 điểm phục vụ bưu chính viễn thông. Thu nhập bình quân đầu người năm 2013 đạt 18,46 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 70% trở lên. Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, 21/21 cán bộ công chức xã có trình độ chuyên môn, 100% đ/c hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng bộ chính quyền đạt "trong sạch vững mạnh". An ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.
%image_alt%

Tuy nhiên, hạ tầng kinh tế xã hội trên địa vàn xã chưa được đảm bảo, tỷ lệ đường trục xã, liên xã, thôn, xóm chưa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của bộ giao thông vận tải. Đường xóm mới làm được 2,5km; toàn bộ hệ thống thuỷ lợi chưa đạt chuẩn, cần đầu tư, nâng cấp, mở mới. Hệ thống điện chưa đảm bảo, một số tuyến dây, cột đã xuống cấp. Khu vực chợ của xã chưa có nhà, chưa có bảng tên chợ, không có nơi gửi xe, đậu xe của khách và hướng dẫn đậu đúng nơi quy định, chưa có hệ thống cấp thoát nước thông sạch. Tỷ lệ hộ nghèo tuy đã giảm nhưng vẫn còn chiếm 9,3%. Trong năm 2014 và những năm tiếp theo, xã Thuận Sơn tiếp tục tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, xây dựng mối đoàn kết trong cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, làm tốt công tác an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.
%image_alt%

Kết luận tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện đã đánh giá cao những nỗ lực mà cấp ủy Đảng, chính quyền xã Thuận Sơn đã đạt được. Đồng thời yêu cầu xã Thuận Sơn cần xúc tiến xây dựng cơ sở hạ tầng, xác định lộ trình để xây dựng nông thôn mới về đích sớm. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiện toàn, cùng cố ban quản lý , ban giám sát để hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới.
Thúy Hằng, Thanh Hải