Đ/c Lê Minh Giang trao huy hiệu cho các đảng viên

Ngày 21/12/2014, Đồng chí Lê Minh Giang-PBT Huyện ủy đã về dự lễ và trao huy huy hiệu 65, 55 và 40 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên tại xã Đặng sơn.

Trong đợt 2/9 và 7/11/2014 , Đảng bộ xã Đặng sơn vinh dự có 5 Đảng viên được trao huy hiêu Đảng các loại. Trong đó, huy hiệu 65 năm tuổi Đảng 3 đ/c, gồm: ĐV Đào Thị Tiết, Trần Đức Hoàn và Trần Nguyên Trứ – chi bộ , huy hiệu 55 tuổi Đảng 1 đảng viên và huy hiệu 40 năm tuổi Đảng 1 đảng viên. Đây là các Đảng viên đã được Đảng bồi dưỡng, rèn luyện, kết nạp và hiện đang tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thuộc Đảng bộ xã Đặng sơn. Dù trong bất cứ hoàn cảnh, cương vị công tác nào các Đảng viên đều nêu tính tiên phong gương mẫu và có nhiều công hiến cho cho XH.

%image_alt%
Đ/c Lê Minh Giang – PBT Thường trực huyện ủy trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên 65 năm tuổi đảng.

Được sự ủy quyền của BTV tỉnh ủy, thay mặt thường vụ huyện ủy Đô lương, đ/c Lê Minh Giang- PBT thương trực HU phát biểu chức mừng và trực tiếp gắn huy hiệu 65, 55 và 40 tuổi Đảng cho các Đảng viên trên.

%image_alt%

Nhân dip này Đảng bộ xã Đặng sơn đã tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2014, kiểm điểm chất lượng Đảng viên, đồng thời triển khai 1 số KH chuẩn bị tốt cho đại hội chi bộ trực thuộc, tiến tới Đaị hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020.

Huy Khôi