Đ/c Lê Minh Giang trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ xã Đà Sơn.

Chiều ngày 14/11/2013, đ/c Lê Minh Giang – PBT Thường trực Huyện ủy đã về xã Đà Sơn trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên, cùng đi có các đ/c lãnh đạo xã Đà Sơn.

Đợt này xã Đà Sơn có 6 đảng viên được trao huy hiệu Đảng, trong đó có 5 đảng viên 65 năm tuổi Đảng gồm các ông: Trần Quốc Tùng, Hà Thị Châu, Hoàng Đình Lục và Nguyễn Quốc Bình. Do tuổi cao sức yếu nên các đ/c lãnh đạo huyện và xã đã trực tiếp đến gia đình các đảng viên để trao huy hiệu. Đây là những đảng viên cao tuổi có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng của Đảng. Nay tuổi đã cao, nhưng các đảng viên vẫn gương mẫu trong cuộc sống, đồng thời giáo dục con cháu học tập tiến bộ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đ/c Lê Minh Giang – PBT Thường trực Huyện ủy đã trao huy hiệu Đảng cho ông Trần Quốc Tùng
Đ/c Lê Minh Giang – PBT Thường trực Huyện ủy đã trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho bà Hà Thị Châu ở xã Đà Sơn.
Đ/c Lê Minh Giang – PBT Thường trực Huyện ủy đã trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Quốc Bình
Ông Hoàng Đình lục được tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng


Tại các gia đình, đ/c Lê Minh Giang – PBT thường trực huyện ủy đã trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tới các đảng viên, đồng thời biểu dương những thành tích của các đảng viên đã nỗ lực phấn đấu trong suốt mấy chục năm qua.


Các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng bày tỏ niềm phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương.

Hữu Hoàn