Đ/c Lê Minh Giang trao huy hiệu 60,50,40 và 30 tuổi Đảng cho các đảng viên xã Bắc Sơn

Sáng ngày 19/9/2015, Đảng bộ xã Bắc Sơn tổ chức lễ trao huy Đảng cho các Đảng viên 60, 50, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đ/c Lê Minh Giang – PBT thường trực Huyện ủy đã đến dự và trao huy hiệu cho các Đảng viên.

Đợt này, Đảng bộ xã Bắc Sơn vinh dự có 8 Đảng viên được trao huy hiệu. Trong đó, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng 1 đ/c, huy hiệu 50 năm tuổi có 2 đ/c, 40 năm tuổi Đảng gồm 2 đ/c và 30 năm tuổi Đảng 3 đ/c. Đây là các Đảng viên đã được bồi dưỡng, rèn luyện và được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ rất sớm. Dù trong bất cứ hoàn cảnh, cương vị công tác nào các Đảng viên đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

%image_alt%
Đ/c Lê Minh Giang – PBT thường trực Huyện ủy
trao huy hiệu cho các Đảng viên.

Được sự ủy quyền của Thường vụ Tỉnh ủy, đ/c chí Lê Minh Giang đã gắn huy hiệu 60, 50, 40 và 30 tuổi Đảng cho các đảng viên trên và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng. Đây là niềm vinh dự lớn để các đảng viên tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

%image_alt%
Đ/c Lê Minh Giang quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương khóa XX , Nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho tất cả Đảng viên xã Bắc Sơn.

Nhân dịp này, Đảng bộ xã Bắc Sơn đã tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương khóa XX, Nhiệm kỳ 2015-2020 cho tất cả Đảng viên xã nhà. Toàn bộ nội dung Nghị quyết do đ/c Lê Minh Giang trực tiếp trình bày và quán triệt.

Huy Khôi