Đ/C Hoàng Quốc Việt-Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ dồn điền đổi thửa tại xã Nam Sơn và Trù Sơn.

Chiều ngày 21/10/2014, đ/c Hoàng Quốc Việt – Phó chủ tịch UBND huyện về 2 xã Nam Sơn và Trù Sơn kiểm tra tiến độ thực hiện chỉ thị 08 của Ban thường vụ tỉnh ủy về công tác dồn điền đổi thửa.
Tại xã Nam Sơn, mặc dù là một xã miền núi có điều kiện tự nhiên không thuận lợi, nhiều vùng, nhiều loại đất khó khăn cho việc dồn điền đổi thửa, nhưng với sự tập trung thực hiện đến thời điểm này đã có 8/9 xóm tiến hành việc giao đất trên thực địa cho từng hộ, theo kết quả giao đất, hiện nay xã Nam Sơn có tỷ lệ bình quân 1,8 thửa/ hộ, trong thời gian vừa qua xã đã huy động nhân dân đóng góp 1,4 tỷ đồng để làm bờ vùng bờ thửa và giao thông nội đồng với khối lượng đào đắp hơn 71 ngàn m3 đất đá, phấn đấu đến ngày 30/10 hoàn thành việc giao đất cho từng hộ dân.
%image_alt%
Tại xã Trù Sơn, đến thời điểm này đã có 13/16 xóm tiến hành xong việc giao đất cho hộ dân, trong thời gian này xã đang tập trung chỉ đạo các xóm tổ chức làm giao thông thủy lợi, bờ vùng bờ thửa, vận động nhân dân đóng góp 1,8 tỷ đồng lắp đặt 2059 cống, đào đắp 114.700 m3 đất đá. Xã phấn đấu đến ngày 30/10 sẽ hoàn thành việc giao đất tại 3 xóm còn lại đảm bảo tiến độ đề ra.
%image_alt%
%image_alt%

Tại 2 xã Nam Sơn và Trù Sơn, đ/c Hoàng Quốc Việt đã ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong việc thực hiện dồn điền đổi thửa, đồng thời yêu cầu các xã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành ở các xóm còn lại, trước mắt khẩn trương việc giao đất để nhân dân tập trung cải tạo, khoanh vùng, đầu tư chuẩn bị cho vụ sản xuất, sau đó tiếp tục làm công tác giao thông thủy lợi nôi đồng gắn theo các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới./..
Thực hiện: Sỹ Bắc – Thanh Hải