Đ/c Hoàng Quốc Việt – PCT UBND huyện kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới và dồn điền đổi thửa ở xã Trung Sơn

Chiều ngày 30/10/2013, đ/c Hoàng Quốc Việt – PCT UBND huyện Đô Lương cùng lãnh đạo 1 số ban ngành cấp huyện đã về kiểm tra kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế – VHXH – QPAN và thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với dồn điền đổi thửa theo chị thị 08 của tỉnh ủy.

Trong 9 tháng đầu năm 2013, xã Trung sơn đã có nhiều chỉ tiêu vượt Kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 91 tỷ đồng, bằng 75%KH – tăng 15% so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách đạt gần 3,46 tỷ đồng. Tổng sản lượng cây có hạt gần 3.400 tấn. Bên cạnh đó, xã Trung sơn là 1 trong những địa phương đã tập trung tốt cho việc đầu tư xây dựng nông thôn mới và dồn điền đổi thửa theo chỉ thị 08 của BTV Tỉnh ủy.

Đ/c Hoàng Quốc Việt – PCT UBND huyện Đô Lương kiểm tra công tác dồn điền đổi thửa ở xã Trung Sơn.


Đến nay, BCĐ xã đã phối hợp với BCH các xóm thực hiện xong việc cắm mốc các tuyến đường giao thông nông thôn trên tất cả các xóm. Giải phóng mặt bằng và vận động nhân dân hiến trên 4000 m2 đất và làm 7 km đường giao thông. Về công tác dồn điền đổi thửa, sau khi được UBND huyện phê duyệt đề án xã đã triển khai thực hiện tốt. Hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng đã được quy hoạch lại. Xã đang thực hiện việc đắp lại bờ vùng bờ thửa , đường giao thông  với khối lượng đào đắp gần 65.000 m3. Hoàn thành chuyển đổi xong bước 1 giao đất lại cho 8/8 xóm, sau khi đào đắp xong thủy lợi sẽ chia lại ruộng đến tận hộ – mỗi hộ chỉ 1 – 2 thửa. Đối với đất bãi, các xóm đã tiến hành chi đất tại thực địa cho các hộ để nhân dân sản xuất kịp thời vụ. Về xây dựng, xã Trung sơn đã đầu tư nâng cấp trạm bơm, kênh tưới trị giá 6,7 tỷ đồng, làm 3km đường nhựa và 2 km đường bê tông trị giá trên 8 tỷ đồng.


Hiện nay, xã Trung sơn đang tập trung huy động mọi nguồn lực để quyết tâm thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và hòan thành việc dồn điền đổi thửa theo Kế hoạch đã đề ra.

Huy Khôi