Đ/c Đinh Viết Hồng – PCT UBND tỉnh kiểm tra sản xuất vụ Đông.

Sáng ngày 4/11/2014, Đ/c Đinh Viết Hồng – PCT UBND tỉnh Nghệ An đã về Huyện Đô Lương kiểm tra công tác sản xuất vụ Đông năm 2014.

Qua kiểm tra đ/c Đinh Viết Hồng đã đánh giá cao vai trò chỉ đạo của UBND huyện Đô lương. Mặc dù trong điều kiện tập trung "Dồn điền đổi thửa" theo chỉ thị 08 của BTV tỉnh ủy, song vẫn triển khai tốt công tác gieo trồng cây vụ Đông đạt hiệu quả và năng suất cao. Tích cực chỉ đạo cơ sở xây dựng được các mô hình sản xuất vụ Đông hiệu quả kinh tế như: rau màu, ngô trên đất hai lúa…

Đến nay, các địa phương đã hoàn thành xong việc gieo trồng các loại cây vụ Đông với tổng diện tích gần 4.000 ha. Trong đó, ngô gần 2.500 ha, lạc trên 600 ha, đậu co ve, dưa chuột và rau màu các loại 500 ha… Ngoài ra nhiều địa phương còn quy hoạch đồng ruộng và nuôi các vụ 3 với gần 100 ha. Đến thời điểm hiện nay, nhiều nhiều diện tích với nhiều loại cây trồng đã bắt đầu cho thu hoạch. Trong đó chủ yếu là các loại rau màu đem lại hiệu quả kinh tế cao như: rau khoai, bầu, đậu cô ve, dưa chuột. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên hầu hết các loại cây trồng đều phát triển tốt và ít sâu bệnh nên năng suất cao hơn năm trước- Bình quân thu nhập từ 80-100 triệu đồng/ 1 ha.

Sau khi kiểm tra, đồng chí Đinh Viết Hồng – PCT UBND tỉnh Nghệ An đã nhắc nhở các địa phương tiếp tục chăm sóc tốt các loại cây trồng vụ Đông chưa đến thời kỳ thu hoạch. Riêng những nơi đã thu hoạch cần vệ sinh đồng ruộng, tu sửa bờ vùng, bờ thửa. Triển khai tốt kế hoạch sản xuất vụ xuân 2015, huyện cần chủ động giao chỉ tiêu kế hoạch cho các xã, chuẩn bị chu đáo vật tư, giống, phân bón, đảm bảo công tác thủy lợi phục vụ cho sản xuất đúng lịch thời vụ.

Huy Khôi