Đ/c Đinh Viết Hồng – Kiểm tra xây dựng nông thôn mới ở Đô Lương

Chiều 18/11/2014, ban chỉ đạo xây dựng NTV tỉnh Nghệ An do đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã trực tiếp về kiển tra và đánh giá về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới ở huyện Đô Lương. Cùng đi, có đại diệc lãnh đạo ban điều phối, sở Công Thương, sở NN&PTNT, sở Tài chính kế hoạch.

Trước buổi làm việc với UBND huyện Đô Lương, đ/c Đinh Viết Hồng và đoàn đã về kiểm tra và làm việc tại xã Tân Sơn và xã Lưu sơn- đây là 2/7 đơn vị đăng ký quyết tâm về đích NTM trong năm 2015. Xã Tân Sơn sau 3 năm thực hiện chương trình NTM đã đạt 14/19 tiêu chí, các tiêu chí về giao thông, thuỷ lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, là những tiêu chí xã Tân Sơn chưa đạt. Cũng trong chương trình làm việc, đoàn công tác đã tới xã Lưu Sơn kiểm tra, tham quan mô hình sản xuất rau màu vụ Đông trên đất hai lúa.

%image_alt%

Đến thời điểm này, xã Lưu Sơn đã hoàn thành 13/19 tiêu chí xây dựng NTM. Do tiềm lực kinh tế của địa phương còn hạn chế nên các tiêu chí về cơ sở vật chất và văn hóa đối với xã Lưu Sơn đang còn khó khăn. Với quyết tâm về đích NTM, các địa phương hứa sẽ thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí trong năm 2015.

%image_alt%

Sau khi tiến hành kiểm tra, đ/c Đinh Viết Hồngvà Đoàn công tác đã làm việc, nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM của huyện Đô Lương. Tính đến ngày 30/10/2014, huyện Đô Lương đã có 1 xã đạt 19/19 tiêu chí, 2 xã đạt 13 tiêu chí, 4 xã đạt 12 tiêu chí, các xã còn lại đạt thấp nhất 5 tiêu chí trở lên. Bình quân toàn huyện đạt 7,6 tiêu chí/xã. Huyện đang phấn đấu đến năm 2015 có 7 xã về đích. Trong 2 năm từ 2013-2014, toàn huyện đã làm mới được hơn 90km đường bê tông cấp A,B. 10 tháng đầu năm 2014, toàn huyện huy động được gần 284 tỷ đồng cho xây dựng NTM để nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu, đầu tư phát triển y tế, văn hóa, giáo dục,…, chủ yếu là vốn lồng ghép phát triển dự án; vốn người dân đóng góp xây dựng NTM hơn 40 tỷ đồng. Toàn huyện huy động được hơn 227.000 ngày công, hiến hơn 145.000 m2 đất. Về phát triển sản xuất, để tăng thu nhập cho bà con nông dân, phong trào sản xuất vụ Đông đã được đẩy mạnh như các xã Lưu Sơn, Tân Sơn, Thuận Sơn,… xây dựng được nhiều mô hình sản xuất cho thu nhập cao như cá vụ 3, rau màu, làng nghề,…

%image_alt%

Kết luận tại buổi làm việc, đ/c Đinh Viết Hồng đánh giá cao những kết quả và nỗ lực của Đô Lương qua 4 năm thực hiện chương trình NTM. Như: thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/năm cao hơn mức bình quân của tỉnh. Huyện đã tập trung huy động nguồn lực xây dựng NTM, xây dựng nhiều mô hình thu nhập cao. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng. Ban chỉ đạo của huyện cần tập trung quyết liệt trong chỉ đạo; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, cần phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực và lồng ghép các chương trình dự án. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ trong thời gian tới: Rà soát, kiện toàn ban chỉ đạo từ cơ sở đến huyện. Xác định là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, có cách làm đột phá để đạt hiệu quả.

Huy Khôi