Đào Văn Thắng – Làm giàu từ nuôi cá Chạch quế

Sau nhiều năm học tập, tìm hiểu, anh Đào Văn Thắng ở xóm 10,  xã Minh sơn, huyện Đô Lương đã  chăn nuôi thành công con cá Chạch quế trên ruộng. Đây không chỉ mô hình phát triển kinh tế mới, hiệu quả kinh tế cao mà con Chạch quế còn có thể giúp người chăn nuôi làm giàu trên ruộng.